Jesper Tverskov, 14. juli, 2009

Kursus i WordprocessingML

Fil-formaterne i Office er i dag XML, f.eks. MS Word (docx), Excel (xlsx) og Powerpoint (pttx). I 2003 udgaven gemte office stadig i de klassiske formater, men Word og Excel kunne alternativt gemme som XML. I 2007 udgaven er XML-formaterne default, og der er tale om zippede filer som i ODF. Det åbner op for en masse nye muligheder, hvor det er nærliggende a transformere office-documenter med XSLT.

1. Skræddersyet kursus

Microsoft's XML-format til Word hedder wordprocessingML. Jeg har brugt det en del, da mine artikler, tutorials og kursussider i en lang periode har været skrevet i MS Word og derefter transformet til XHTML. Et kursus kan være en introduktion til WordprocessingML som opmærkningssprog men typisk indgår XSLT med henblik på at transformere til og fra WordprocessingML.

Alle kurser er generiske, dvs. vi anvender ikke specialværktøjer men jeres foretrukne XML-editor for at komme tættest mulig på kildekoden. Der lægges stor vægt på inspiration.

Kurset kan tilpasses alle, der skal i gang med WordprocessingML. Alt efter, hvad vi aftaler, kan kurset dække transformation fra anden XML opmærkning eller tekst til wordprocessingML, transformation fra wordprocesingML til anden wordprocessingML eller til anden XML opmærkning f.eks. til XHTML, ODF, DocBook, HTML, text og pdf.

2. Forudsætninger og varighed

Ideelt bør I kende til XSLT i forvejen, så kurset kan indgå som "overbygning" på XSLT, eller kurset kan være et XSLT grundkursus over mere end én dag med transformation til og fra wordprocessingML som case. Er XML stort set også ubekendt skal I regne med mindst 4-5 dage, så vi også kan få XML Schema på plads.

Updated: 2009-07-13