Jesper Tverskov, 12. juli, 2009

XML-Editor

Selv om ikke alle kursister skal arbejde med en dedikeret XML-Editor efter kurset, er en sådan editor et vigtigt pædagogisk hjælpemiddel. De fleste kursister skal efter kurset arbejde med XML indirekte eller gennem XML-understøttelse i f.eks. Visual Studio eller Eclipse. Det er dog meget almindeligt, at virksomheder i tillæg har nogle licenser til en af de store XML-editors, f.eks. XMLSpy, Oxygen, Stylus Studio. På kurset anvender vi jeres egen foretrukne XML-editor.

Jeg kører kun kurser, hvor vi arbejder i selve kilde-koden. Det giver den bedste forståelse. Vi arbejder direkte i tekst-filerne uden diverse former for visualisering og "lag" ovenpå. Vi kigger selvfølgelig lidt på funktionaliteten i den anvendte XML-editor, men I må ikke forvente egentlig undervisning i specifik software med mindre det er aftalt.

1. Kursus-maskiner

På nogle kurser kommer deltagerne vandrende med deres bærbare. På andre kurser er der undervisningslokale med faste maskener, på atter andre har kursisterne flyttet deres stationære maskiner hen i undervisningslokalet Udover at maskinerne selvfølgelig skal have browser installeret med internet adgang, er det jeres ansvar, at alle har en XML-Editor installeret.

Hvis I ikke har licenser nok (meget almindeligt) kan hver enkelt kursist helst før kurset downloade og installere en 30-dages prøveversion. Jeg kan også være behjælpelig med undervisnings-licenser til brug under selve kurset. F.eks. har jeg 30 prøvelicenser til XMLSpy. I andre tilfælde har jeg skaffet kursus-licenser til f.eks. Stylus Studio.

2. XMLSpy som eksempel

På de fleste kurser har vi anvendt XMLSpy, der har stor udbredelse i Europa. Lad mig bare røbe, at jeg personligt foretrækker Oxygen og Stylus Studio. Enterprise udgaven af XMLSpy kan downloades her:

http://www.altova.com/download.html

3. Kursus-lokalet

Jeg har selv notebook med mobilt internet, så udover kursus-maskiner med browser og net-adgang, er kravene blot en projektor (god idé at teste før kursus), og witeboard eller gammeldags tavle.

Updated: 2009-07-13