Jesper Tverskov, 23. juli, 2009

XPath

XPath er et søgesprog for XML, og var oprindeligt en del af et udkast til XSL, men endte op som en selvstændig standard. Resten af XSL blev til XSLT og XSL-FO. Ideen var, at XPath også skulle kunne bruges i anden sammenhæng. F.eks. bruges XPath en lille smule i XML Schema og søgesproget XQuery er en overbygning på XPath. XPath indgår også i mange interfaces til XML, f.eks. i W3C DOM og i Microsoft's "XPathDocument class" og i "LINQ to XML".

Da XPath aldrig bruges alene, men som en del af et andet programmeringssprog eller interface, afholder jeg ikke kurser i XPath som sådan, men i XPath som del af XSLT eller XQuery. Et grundkursus i XSLT vil f.eks. handle om næsten 1/3 XPath. Det er således XPath's datamodel (XDM), der bruges i XSLT, XPath's funktioner udgør 90% procent af funktionerne i XSLT.

Updated: 2009-07-22